دانلود آهنگ سالار عقیلی – همدم

سالار عقیلی – همدم
8 اکتبر 2021 بدون نظر

ترانه آهنگ سالار عقیلی به نام همدم

هله نومید نباشی که تو را یار براند
هله نومید نباشی که تو را یار براند
اگر امروز براند نه که فردات بخواند
در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا
در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا
ز پس صبر تورا او به سر صدر نشاند
و اگر بر تو ببندد همه ره ‌ها و گذرها
ره دیگر بنماید که کس آن راه نداند
هله خاموش که بی ‌گفت هله خاموش
که بی ‌گفت از این می همگان را
بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند
مدامم می کشی از عشق و در باور نمی بینم
مدامم می کشی از عشق و در باور نمی بینم
چنانم زندگی بخشی
چنانم زندگی بخشی کز این بهتر نمی بینم
چه بی صبرانه می سازم برای دیدنت بازم
به دنبال تو می گردم تو درمانی و من دردم
به دنبال تو می گردم تو درمانی و من دردم
تو درمانی و من دردم
مدامم می کشی از عشق
مدامم می کشی از عشق
در باور نمی بینم
در باور نمی بینم
چنانم زندگی بخشی
چنانم زندگی بخشی
از این بهتر نمی بینم
از این بهتر نمی بینم
تو جان من جهان من زمین و آسمان من
که در سر تا سر گیتی کسی سر تر نمی بینم
چه بی صبرانه می سازم برای دیدنت بازم
به دنبال تو می گردم تو درمانی و من دردم
تو درمانی و هم دردم
تو درمانی و هم دردم
تو را می خوام و این خواستن ها عالمی دارد
جهان پیر است و بی بنیاد و هر لحظه غمی دارد
غمی دارد
تو را می خوام و در هر شبانه روز می جویم
تو را می خوام و در هر شبانه روز می جویم
جهان دار است و دلدار است
جهان دار است و دلدار است
آن که که همدمی دارد
آن که که همدمی دارد
چه بی صبرانه می سازم برای دیدنت بازم
به دنبال تو می گردم تو درمانی و هم دردم
به دنبال تو می گردم تو درمانی و هم دردم
تو درمانی و هم دردم
تو درمانی و هم دردم
تو درمانی و هم دردم

نظرات