دانلود آهنگ امیر میرباقر – همینه که هست

امیر میرباقر – همینه که هست
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ امیر میرباقر به نام همینه که هست

همینـه که هست می خوام بمونی تو قفـس

همینـه که هست می خوام بخونی بـی نفس

همینه که هست می خوام جدا شی از هـوس

همینه که هست می خوام تو باشی همه کس

گریـۀ بی جا نکـن

بهـم تمّنـا نکــن

تـو افتـادی تـو قفس

عشقتـو حاشا نکـن

بهـم نگـو دیوونـه

دلم اینـو می دونه

دوســم داری تـا ابـد

همــش نگیر بهونـه

گریۀ بی جا می کنی

بهم تمّنا مـی کنی

پرمی کِشی ازتوقفس

عشقتو حاشا میکنی

بهـم می گی دیوونه

دلت اینو می دونـه

دوسـت دارم تـا ابــد

هی می گیری بهونـه

نظرات