دانلود آهنگ محسن چاوشی – خلیج ایرانی

محسن چاوشی – خلیج ایرانی
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ محسن چاوشی به نام خلیج ایرانی

تیغیم و می برّیم ، رعـدیم و می غرّیمما فریادمون پشت ، کوه رو تکون میدهاز جار و جنجالِ ، دشـمـن نمـیـترسیماین خاک خیلی از ، این بازی ها دیده

خون عزیزامون ، دریاست ای دنیاطوفان ترین دریا ، با ماست ای دنیا

سبـــز و سفیـد و سرخ ، آبــــاد و آزادهتا هست این پرچم ، بـالاست ای دنیا

خـلـیــــج ایــرانـــــی ، آبـــــــــــیِ آزادهیـه مـلـت عـاشـق پشت تو وایستادهبــرای داشتــن تـو دنـیـا اگه جمع شهفکر کن اجازه بدیم یه مو ازت کم شه

هر آدمی تو دنیا ، یه تیکه خاک مال اونهعاشقِ آب و خاکشه ، خاک مـن ایــرونه

کــوچـولو جلـو تــر نیـا ، ایــن گــربــه بــی رقـیـبـــهایـن گـربه استخرش واسه تو ، زیادی عمیــــقـــــه

ماها دستامون تو دست همه ، شما دستاتون تو نفتهکــوچـولـو شیـطــونی بسـه دیگه ، انگـاری یادتون رفته

ایــن گـربـه خوابه ولـی اگــه ، بیــدار شـه می غـــره.شیطونی کنی یهوی دیدی ، گوشتـونـو مــی بــــره

خـلـیــــج ایــرانـــــی ، آبـــــــــــیِ آزادهیـه مـلـت عـاشـق پشت تو وایستادهبــرای داشتــن تـو دنـیـا اگه جمع شهفکر کن اجازه بدیم یه مو ازت کم شه

نظرات