دانلود آهنگ مازیار فلاحی – یلدا

مازیار فلاحی – یلدا
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ مازیار فلاحی به نام یلدا

تا شب یلداست بگونفسی هست بگوهرچی دلت خواست بگوخسته و بی تاب شدممحو شدم، خواب شدمخسته از این پنجره هامنتظرت قاب شدمگریه براین حال کشیداشک بر این فال کشیدبر تن بی دست خدانقش دوتا بال کشیدخاک شدم ،هست شدمبا همه یکدست شدمتشنۀ بی آب شدینیست از این،این هست شدممست بگو،راست بگوتا شب یلداست بگوتا نفسم هست بگوهرچی دلت خواست بگوخسته و بی تاب شدممحو شدم، خواب شدمخسته از این پنجره هامنتظرت قاب شدم

نظرات