دانلود آهنگ دنگ شو – آخر قصه

دنگ شو – آخر قصه
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ دنگ شو به نام آخر قصه

آخر قصه ام اما قصه ی آخرم این نیست

آخر راهی که باید

من ازش بگذرم این نیست

آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم

کجای خاطره باید؟!

پی آرزوم بگردم

خسته ام از هرچی رسیدن اگه پشتش سفری نیست

برکه ی امن و نمیخوام

وقتی موج خطری نیست

خسته ام از هرچی رسیدن اگه پشتش سفری نیست

برکه ی امن و نمیخوام

وقتی موج خطری نیست

می رسم نه واسه موندن من مسافرم همیشه

مثل نوری که میاد و

رد میشه از دل شیشه

آخر قصه ام اما قصه ی آخرم این نیست

آخر راهی که باید

من ازش بگذرم این نیست

آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم

کجای خاطره باید؟!

پی آرزوم بگردم

خسته ام از هرچی رسیدن اگه پشتش سفری نیست

برکه ی امن و نمیخوام

وقتی موج خطری نیست

خسته ام از هرچی رسیدن اگه پشتش سفری نیست

برکه ی امن و نمیخوام

وقتی موج خطری نیست

نظرات