دانلود آهنگ شهاب رمضان – خونه

شهاب رمضان – خونه
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ شهاب رمضان به نام خونه

این خونه بی تو خونه نیست، قبرهاین چشم بی تو چشم نیست، ابرهمیمیرم از عشق تو، میدونمتنها علاج عاشقی، صبرهدنیا پر از حرفای ناگفتستچیزی نگفتم وقتی میرفتیچیزی نگفتم چون نمیخواستماز پا بیافتم وقتی میرفتی

دنیا چه بی اتفاقه وقتی تو پیشم نباشیبیچاره میشم نمونی، دیوونه میشم نباشی

این خونه بی تو خونه نیست، قبرهاین چشم بی تو چشم نیست، ابرهمیمیرم از عشق تو، میدونمتنها علاج عاشقی، صبره

دنیا چه بی اتفاقه وقتی تو پیشم نباشیبیچاره میشم نمونی، دیوونه میشم نباشیدنیا چه بی اتفاقه وقتی تو پیشم نباشیبیچاره میشم نمونی، دیوونه میشم نباشی

هر کی میاد مهمون ناخوندستسر میزنه اما نمیمونهاز دست دادن کار سختی نیستاز دست رفتن خیلی آسونه

دنیا چه بی اتفاقه وقتی تو پیشم نباشیبیچاره میشم نمونی، دیوونه میشم نباشی

نظرات