دانلود آهنگ حمید عسکری – بگو دوسم داری

حمید عسکری – بگو دوسم داری
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ حمید عسکری به نام بگو دوسم داری

دوست دارممن دوست دارم

هرکی میخواد هرچی بگه از تو دست نمیکشمگوش ِ من از این حرفا پُرهپامو پـَس نمیکشممهم اینه که پیشمی مهم اینه که عشقمیهرچی بشه تا آخرشتو سرنوشتمی

من که دوست دارم و تو هم دوسم داریبگو به حرف ِ اینو اونتنهام نمیزاریمن که دوست دارم و تو هم دوسم داریبگو به حرف ِ اینو اونتنهام نمیزاری

بگو بگو بگو دوسم داریبگو بگو بگو دوسم داریبگو بگو بگوبگو بگو بگو دوسم داری

نــــه….نمیخوام بشنوم هیچی جز دوست دارمتو هم نمیخوام بشنویآخه میترسم بشکنیفقط بگو دوسم داری فقط میگم دوست دارمدوست دارم … دوست دارمدوست دارم

من که دوست دارم و تو هم دوسم داریبگو به حرف ِ اینو اونتنهام نمیزاریمن که دوست دارم و تو هم دوسم داریبگو به حرف ِ اینو اونتنهام نمیزاری

بگو بگو بگو دوسم داریبگو بگو بگو دوسم داریبگو بگو بگوبگو بگو بگو دوسم داری

نظرات