دانلود آهنگ حمید عسکری – تقاص

حمید عسکری – تقاص
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ حمید عسکری به نام تقاص

دل من عاشق میسوزیو به اشکام میخندیچرا منه ساده فک میکردم که به عشقت پابندیرو کارات چشمامو مبندم تورو من چشم میبندیبگو مگه دلت پیش کی گیرهبگو واسه کی میمیریبگو از من تو انتقام چیرو داری میگیریچی شده که تو از من و عشقم داری فاصله میگیری

آخه تو که یه روز عشق منیو یه روز دیگه عشق یکی دیگهخدا اشکامو دید یه روزی خودش تقاص کاراتو میدهپشیمون میشی یه روزی که دیره تو قلبم یکی جاتــو میگیرهآخه تو که یه روز عشق منیو یه روز دیگه عشق یکی دیگهخدا اشکامو دید یه روزی خودش تقاص کاراتو میدهپشیمون میشی یه روزی که دیره تو قلبم یکی جاتـو میگیره

دل من عاشق میسوزیو به اشکام میخندیچرا منه ساده فک میکردم که به عشقت پابندیرو کارات چشمامو مبندم تورو من چشم میبندیبگو مگه دلت پیش کی گیرهبگو واسه کی میمیریبگو از من تو انتقام چیرو داری میگیریچی شده که تو از من و عشقم داری فاصله میگیری

آخه تو که یه روز عشق منیو یه روز دیگه عشق یکی دیگهخدا اشکامو دید یه روزی خودش تقاص کاراتو میدهپشیمون میشی یه روزی که دیره تو قلبم یکی جاتــو میگیرهآخه تو که یه روز عشق منیو یه روز دیگه عشق یکی دیگهخدا اشکامو دید یه روزی خودش تقاص کاراتو میدهپشیمون میشی یه روزی که دیره تو قلبم یکی جاتـو میگیره

نظرات