دانلود آهنگ احسان خواجه امیری – این حقم نیست

احسان خواجه امیری – این حقم نیست
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ احسان خواجه امیری به نام این حقم نیست

با همیم اما ، این رسیدن نیستاونکه دنیامه ، عاشق من نیست

با همیم اما ، پیش هم سردیماین یه تسکینه ، اینکه هم دردیماین یه تسکینه ، اینکه هم دردیم

این حقم نیست ، این همه تنهاییوقتی تو اینجایی ، وقتی میبینی بریدم

این حقم نیست ،حق من که یه عمر با تو بودماما ، با تو روز خوش ندیدم

این حقم نیست ، این همه تنهاییوقتی تو اینجایی ، وقتی میبینی بریدم

این حقم نیست ،حق من که یه عمر با تو بودماما با تو روز خوش ندیدم

تو یه شب میری ، قلب تو دریاسبرنمیگردی چون دلت اونجاسخیلی آشوبی ، خیلی درگیریخیلی معلومه که داری میری!!

این حقم نیست ، این همه تنهاییوقتی تو اینجایی ، وقتی میبینی بریدم

این حقم نیست ،حق من که یه عمر با تو بودماما با تو روز خوش ندیدم

این حقم نیست ، این همه تنهاییوقتی تو اینجایی ، وقتی میبینی بریدم

این حقم نیست ،حق من که یه عمر با تو بودماما با تو روز خوش ندیدم

این حقم نیست ….

نظرات