دانلود آهنگ رضا صادقی – ادعا

رضا صادقی – ادعا
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ رضا صادقی به نام ادعا

از همه دنیا می شه دل برید و تمام زندگی رو آتیش کشید وتنها تو رو داشت و به لحظه خو کرد دست تمام زندگی رو رو کردمثل دوباره بودنای تازه، یه حس خوبه کشف حل رازهسرخوش لبخند خدای خوبم، تازگی یک طلوع بی غروبممن نه نمی خوام نه می تونم تو رو از یاد ببرمبا تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترمتو پر و بال منی، نازنین حال منیبا تو حتی می تونم بی بال و پر هم بپرممن نه نمی خوام نه می تونم تو رو از یاد ببرمبا تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترمتو پر و بال منی، نازنین حال منیبا تو حتی می تونم بی بال و پر هم بپرمتلخیه روز و روزگاری تاروخم نشدن تو فصل بی بهاروبا تو فقط میشه که ساده طی کردگله ی بی مغزه حسودو هی کردشعر و شعور و شب پر ترانهخنده ی بی منت و بی بهانهتنها توی نگاه تو صدا کردبا تو فقط میشه که ادعا کردمن نه نمی خوام نه می تونم تو رو از یاد ببرمبا تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترمتو پر و بال منی، نازنین حال منیبا تو حتی می تونم بی بال و پر هم بپرممن نه نمی خوام نه می تونم تو رو از یاد ببرمبا تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترمتو پر و بال منی، نازنین حال منیبا تو حتی می تونم بی بال و پر هم بپرممن نه نمی خوام نه می تونم تو رو از یاد ببرمبا تو هر لحظه به لحظه خوبم و عاشقترمتو پر و بال منی، نازنین حال منیبا تو حتی می تونم بی بال و پر هم بپرممن نه می خوام نه می تونم…

نظرات