دانلود آهنگ ایمان حجت – کمدی درام

ایمان حجت – کمدی درام
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ ایمان حجت به نام کمدی درام

وقتی تو رو دیدم اومدم کنار تو و خب نشستم

با خودم می گفتم ای کاش اینو تو بدونی بت دل بستم

هرچی راه رو زمینه پیش روم گذاشتم دیدم خستم

دل زدم به دریا دستاتو گرفتم توی دستم

گفتم اینو بدون، اینو بدون دوستت دارم

جون هرچی مرده اینو بدون دوستت دارم

آه دوستت دارم

آه دوستت دارم

ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪﻣﻮ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺷﺪﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺗﻮﯼ ﻣﺤﻀﺮ

ﺑﻠﻪ ﺭﻭ ﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺷﺪﯾﻢ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮ

سر گذاشتی روی شونم گفتی ازت من میخوام یه پسر

آه دوستت دارم

آه دوستت دارم

آه دوستت دارم

ﺳﺎﻝ ﭼﻨﺪﯼ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮔﻔﺘﯽ زندگی ﭼﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺣﻤﻖ

ﺩﺍﺩ ﺯﺩﯼ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﻭﯾﺮﻭﻧﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﺣﻤﻖ

هرچی راه رو زمینه پیش روم گذاشتم دیدم نیستم

زل زدم تو چشمای تو دستاتو گرفتم با دو دستم

گفتم اینو بدون، اینو بدون میخوام برم

جون هرچی مرده اینو بدون میخوام برم

آه میخوام برم

آه میخوام برم

آه میخوام برم

آه میخوام برم

نظرات