دانلود آهنگ سینا حجازی – خداحافظ عشقم

سینا حجازی – خداحافظ عشقم
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ سینا حجازی به نام خداحافظ عشقم

دیدی رفت، قسمشم خوردهمون که یه روزی به چشمات قسم میخوردآخ، میگفت می مونه آی، داره میرهیادش که رفته ،کاش یادشم می بردمیگفت بارونا دلم به دلش گیرهیه روز نباشه از غصه می میرهآهای بارونا قصه مونُ دیدینکی دلش گیره…کی داره میمیرهخداحافظ عشقم، قسمت ما دوری بودخداحافظ عشقم، قصه مون اینجوری بود

من ،یه عمره، دارم می بازمباشه، برو ،با اینم می سازمدنیا بدی کرد ، باشه تو هم روشتو بردی عزیزم ،باشه یادم فراموشخداحافظ عشقم، قسمت ما دوری بودخداحافظ عشقم، قصه مون اینجوری بود

عزیزم یادت هست خوابت که می برد رو زانوماز جام تکون نمیخوردم، که از خواب بیدار نشی خانوممگه میشه یادت بره اون لجظه ها رودیوونه بازی ،ساحل دریا کنار رومگه میشه یادت بره اون لحظه ها روسفر اهوازمون با قطارواون روزا رفت،ولی عکساش موندهعکست رو دیوار نیست،ولی جاش موندهخداحافظ عشقم…منو مرد میکنهنیستی ولی بدون جای نبودنت ، درد میکنه

خداحافظ عشقم..قسمت ما دوری بودخداحافظ عشقم قصه مون اینجوری بود

نظرات