دانلود آهنگ The Ways – گمشده

The Ways – گمشده
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ The Ways به نام گمشده

گذشتن از هر انچه هست و نیست / سکوت تو دیگر برای چیست

ترانه هام خالی از ایده های نو / دیگرم حسی برای الهام نیست

ای وای کجای این قصه گم شد / کلید درد های این رابطه

آه افسوس که دیگر رمز عشق را / چاره و درمانی جز گمان نیست

قرار آهنین جوابگوی این رنج نیست / گوشها خریدار این نامه ها نیست

پتکی بیار تا بریزم این دیوار ذهن / نور این سپیده ها سراب نیست

ای وای کجای این قصه گم شد / کلید درد های این رابطه

آه افسوس که دیگر رمز عشق را / چاره و درمانی جز گمان نیست

نظرات