دانلود آهنگ بابک مافی – احساس پاک

بابک مافی – احساس پاک
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ بابک مافی به نام احساس پاک

دوست داشتم

دوست داشتم

دوست داشتم به قدری که خداهم باور نمیکردم

دوست داشتم که تا امروز

کنارت زندگی کردم

برای ِ خنده های ِ تو تمام ِ عمرم و دادم

اگه دوست نداشتم که

کنارت وای نمیستادم

.

تو میدونی کسی مثل ِ من از وابستگی واست نمیخونه

تو میدونی کسی مثل ِ من

این احساس ِ پاکت رو نمیدونه

تو میدونی کسی مثل ِ من از وابستگی واست نمیخونه

تو میدونی کسی مثل ِ من

این احساس ِ پاکت رو نمیدونه

همیشه نیمه های ِ شب تورو پیش ِ خودم دیدم

تو آغوش ِ تو بیدار و

تو آغوش ِ.تو خوابیدم

اگه این زندگی داره تموم میشه به این زودی

تو تنها آرزوی ِ من

تو تنها عشق ِ من بودی

.

تو میدونی کسی مثل ِ من از وابستگی واست نمیخونه

تو میدونی کسی مثل ِ من

این احساس ِ پاکت رو نمیدونه

تو میدونی کسی مثل ِ من از وابستگی واست نمیخونه

تو میدونی کسی مثل ِ من

این احساس ِ پاکت رو نمیدونه

نظرات