دانلود آهنگ فرهاد – کودکانه

فرهاد – کودکانه
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ فرهاد به نام کودکانه

بوي عيدي بوي توپ بوي كاغذ رنــــگي

بوي تند ماهي دودي وسط سفره نــــو

بوي ياس جا نمازه ترمه مادر بــــــزرگ

با اينا زمستونو سر ميكنم با اينا خستگيمو در ميكنم

با اينا زمستونو سر ميكنم با اينا خستگيمو در ميكنم


شادي شكستن قلك پول

وحشت كم شدن سكه عيدي از شمردن زياد

بوي اسكناس تا نخورده ی لای كتاب

با اينا زمستونو سر ميكنم با اينا خستگيمو در ميكنم

با اينا زمستونو سر ميكنم با اينا خستگيمو در ميكنم


فكر قاشق زدن يه دختر چادر سياه

شوق يك خيز بلند از روي بوته های نور

برق كفش جفت شده تو گنجه ها

با اينا زمستونو سر ميكنم با اينا خستگيمو در ميكنم

با اينا زمستونو سر ميكنم با اينا خستگيمو در ميكنم


بوی عیدی

عشق يك ستاره ساختن با د لك

ترس ناتموم گذاشتن جريمه هاي عيد مدرسه

بوي گل محمدي كه خشك شده لايه كتاب

با اينا زندگیمو سر ميكنم با اينا خستگيمو در ميكنم

نظرات