دانلود آهنگ امیر تاجیک – دیونه

امیر تاجیک – دیونه
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ امیر تاجیک به نام دیونه

حواست باشه دیوونه ــَت منم من هوام و هرکجا باشمتو دارینمیدونی که با جادوی ِ چشمات چی به روز ِمنه عاشق میاریدیوونه تر از این عاشقترم از این میشم براتدوست دارمتا اسم ِ تو میاد قلبم تورو میخواد هستم باهاتدوست دارمدیوونه تر از این عاشقترم از این میشم براتدوست دارمتا اسم ِ تو میاد قلبم تورو میخواد هستم باهاتدوست دارمحواسم باشه چشمام و ببندم به غیر از توروی ِ تموم ِ.دنیادیگه مرزی میون ِ ما دوتا نیست منو با اسم ِ تومیشناسن اینجادیوونه تر از این عاشقترم از این میشم براتدوست دارمتا اسم ِ تو میاد قلبم تورو میخواد هستم باهاتدوست دارمدیوونه تر از این عاشقترم از این میشم براتدوست دارمتا اسم ِ تو میاد قلبم تورو میخواد هستم باهاتدوست دارم

نظرات