دانلود آهنگ بهنام صفوی – رفیقم باش

بهنام صفوی – رفیقم باش
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ بهنام صفوی به نام رفیقم باش

نمیبره دیگه انگارتیغ منیه فکر کن واسه زخم عمیق منشریک لحظه های غصه و غم باشتو این روزای تنهایی رفیقم باشاونایی که میگفتن پشت من هستنهمه شمشیرو از رو واسه من بستندلم از اینو اون خونه پر از دردمقبول دارم یه وقتایی اشتباه کردمآتیش گرفتو رفتداغون شدو گذشتروزای خوبــه منمن باختم ولیتو دیگه اینهمهزخم زبون نزن

چه نامردهاونی که مرده این راههکه حتی گریه هاشم اشک تمساحههمیشه آخر قصه جدایی شدهمیشه قسمت من بی وفایی شدنگو این بی وفایی مشکل من نیستبه جز تو هیچ امیدی تو دل من نیسترفیق لحظه های کوری و پیریچرا دستامو محکم تر نمیگیریتو هم میری..

آتیش گرفتو رفتداغون شدو گذشتروزای خــوبــه منمن باختم ولیتو دیگه اینهمهزخم زبون نزن

نظرات