دانلود آهنگ رضا صادقی – پاییز

رضا صادقی – پاییز
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ رضا صادقی به نام پاییز

دیدی تنهام گذاشتی تو دل پاییزبا اون تصمیم تلخ مصلحت آمیزدیدی وسواس قلبت کار دستت دادچیزایی که نباید اتفاق افتاداتفاق افتاد…چجوری غربتو ترجیح دادیبه عشقت که دلش تنگه زیادیبه اون بارون پاییزی که دارهرو تنهایی بی چترش میبارهچجوری غربتو ترجیح دادیبه عشقت که دلش تنگه زیادیبه اون بارون پاییزی که دارهرو تنهایی بی چترش میباره

بگو چیکار کنم با اون خیابونیکه میگفتی بهش دستامو مدیونیبگو چیکار کنم با خاطراتی کهپر لبخندو عکسو شعر و موزیکهچجوری غربتو ترجیح دادیبه عشقت که دلش تنگه زیادیبه اون بارون پاییزی که دارهرو تنهایی بی چترش میبارهچجوری غربتو ترجیح دادیبه عشقت که دلش تنگه زیادیبه اون بارون پاییزی که دارهرو تنهایی بی چترش میباره

نظرات