دانلود آهنگ علی اصحابی – حس بودن

علی اصحابی – حس بودن
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ علی اصحابی به نام حس بودن

تو تموم حس بودنواسه ی من ناتمومیتو دلیله هر سوالیکه چرا نشد بمونیشما خیلی مهربونیتو دلم هنوز همونیاومدی با عشق و احساسدلم و کجا کشوندی..

بدون ِ تو میمیرم بیا برگرد بی تو تنهامبه جون ِ تو قسم هنوز هستم پای حرفامچقدر دوست دارم دنیا دنیا من میخوامتچه حسی داره وقتی شبا میام تو خوابت

لحظه هام بی تو چه شومههمه چی بی تو تمومهحسی که من به تو دارمحسیه که ناتمومهتوی باورم نبودیاومدی قلبمو ربودیترسی تو دلم نشستهبرنگردی تو به زودی..

بدون ِ تو میمیرم بیا برگرد بی تو تنهامبه جون ِ تو قسم هنوز هستم پای حرفامچقدر دوست دارم دنیا دنیا من میخوامتچه حسی داره وقتی شبا میام تو خوابت

نظرات