دانلود آهنگ علی اصحابی – فانوس

علی اصحابی – فانوس
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ علی اصحابی به نام فانوس

یه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه ی ِ سرددارم پی ِت میگردمتو خوب باش و برگردیه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه ی ِ سرددارم پی ِت میگردمتو خوب باش و برگرد

آخه تو دنیای ِ منی آخه تو رویای ِمنی صدای ِ تبدار ِ منیکار ِ منی یار ِ منی توآخه تو دنیای ِ منی آخه تو رویای ِمنی صدای ِ تبدار ِ منیکار ِ منی یار ِ منی تو

آه …از خلوت منآه …از دل کندن تو سراغی از من بگیراز من دل نکن نروآه …از خلوت منآه …از دل کندن تو سراغی از من بگیراز من دل نکن نرو

یه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه ی ِ سرددارم پی ِت میگردمتو خوب باش و برگردیه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه ی ِ سرددارم پی ِت میگردمتو خوب باش و برگرد

آخه تو دنیای ِ منی آخه تو رویای ِمنی صدای ِ تبدار ِ منیکار ِ منی یار ِ منی توآخه تو دنیای ِ منی آخه تو رویای ِمنی صدای ِ تبدار ِ منیکار ِ منی یار ِ منی تو

نظرات