دانلود آهنگ علی اصحابی – عمرتلف

علی اصحابی – عمرتلف
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ علی اصحابی به نام عمرتلف

من پی تو تو به دنبال خودی


تازگی ها تو چه خودخواه شدی


خوب بودی چی شده بد شدی؟


از کجا پیش چه کس رد شدی؟


تو بگو راست بگو با عاشق


از چه این گونه شدی نا صادق؟


زیر پایت که نشستس بگو


با چه کس گشته ای همدست بگو


آه از عمر تلف وای از باختنم


سال ها بی خبر و خانه بر آب ساختنم


آه از عمر تلف وای از باختنم


سال ها بی خبر و خانه بر آب ساختنم


ای تو مثل خود من دلداده


بشنو از من که به دام افتاده


هر که چون من به دلش پا داده


زندگی باخته چون من ساده


آه از عمر تلف وای از باختنم


سال ها بی خبر و خانه بر آب ساختنم


آه از عمر تلف وای از باختنم


سال ها بی خبر و خانه بر آب ساختنم


آه از عمر تلف وای از باختنم


سال ها بی خبر و خانه بر آب ساختنم


آه از عمر تلف وای از باختنم


سال ها بی خبر و خانه بر آب ساختنم

نظرات