دانلود آهنگ سینا حجازی – آی دل

سینا حجازی – آی دل
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ سینا حجازی به نام آی دل

هرجا که کارم مثل آدمیزادهبهم میخندن، میگن ابله سادهکافیه بد شم، از روشون رد شمابله ساده، میشه:WOW فوق العاده

هرجا که خندیدم اشکمو درآوردنای بابا آدما گندشو درآوردنتنها بمون آی دل ، تنها بخون آی دلآی دل آی آی دل آآآآآآی آآی دل…

آی دل آی دلِ دیوونهکی قدرتو میدونهآی دل آی دلِ دیوونهلعنت به این زمونه

من خودمم بذارید خودم باشماگه آدمید بذارید آدم باشمبه جان شما، شما خیلی خوبیداجازه بدید من یه کم باشم

میخندم نه ! میخونم نهمیخواین براتون خوب گریه کنم!؟قلبمُ نه ! عشقمُ نهپس میخواین چی بِتون هدیه کنم!؟حال من بـد ، حال تو بـدچون دوست داریم با هم بازی کنیماین خانم بَنگ ! اون آقا بَنگ !چون دوست داریم تیراندازی کنیم

آره من صفر ، آره تو صدآره تو خوب ، آره من بـدآره تو گُل ، آره تو مـاهآره من خـَـز ، آره من بـد

نظرات