دانلود آهنگ حمید عسکری – مقصر

حمید عسکری – مقصر
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ حمید عسکری به نام مقصر

خبری از تو و برگشتن نیست من دیگه پنجره رو می بندمتو آینه زل می زنم به صورتم من دارم برای کی می جنگمخیلی حرفا واسه گفتن دارم واسه عکسی که ازت جا موندهتو مقصر همه دردامی که همه وجودم و سوزوندهرو سکوت کاغذم باز امشب قلمم به گریه افتاد و نوشتبا دستایی که همش می لرزید واست این درده دلا رو می نوشتتوی عکست هم بهم می خندی تو روزایی که همش اشک چشامواسه زخمی که ازت خوردم من حتی زندگی دیگه سخته برامخبری از تو و برگشتن نیست من دیگه پنجره رو می بندمتو آینه زل می زنم به صورتم من دارم برای کی می جنگمخیلی حرفا واسه گفتن دارم واسه عکسی که ازت جا موندهتو مقصر همه دردامی که همه وجودم و سوزوندهرو سکوت کاغذم باز امشب قلمم به گریه افتاد و نوشتبا دستایی که همش می لرزید واست این درده دلا رو می نوشتتوی عکست هم بهم می خندی تو روزایی که همش اشک چشامواسه زخمی که ازت خوردم من حتی زندگی دیگه سخته برام

نظرات