دانلود آهنگ دنگ شو – ماهی ها

دنگ شو – ماهی ها
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ دنگ شو به نام ماهی ها

ای دل ِ من در هوایت همچو آب و ماهیانماهی جانم بمیرد گر نباشی یک زمانماهیان را عشق نبود یک زمان بیرون آبعاشقان را روح نبود گر نباشی یارشانعاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان…گئتمه گئتمه گَل گوزل یارگئتمه گئتمه گَل گوزلگئتمه گئتمه گَل گوزل یارگئتمه گئتمه گَل گوزل..جان ماهی آب باشد صبر بی‌جان چون بودچونک بی‌جان عشق نبود چون بود بی‌جان جانبر دهان من به دست خویش بنهادی قدحتا ز سرمستی ندانم من قدح را از دهانتا ز سرمستی ندانم من قدح را از دهان..گئتمه گئتمه گَل گوزل یارگئتمه گئتمه گَل گوزلگئتمه گئتمه گَل گوزل یارگئتمه گئتمه گَل گوزل..ای دل ِ من در هوایت همچو آب و ماهیانماهی جانم بمیرد گر نباشی یک زمانماهیان را عشق نبود یک زمان بیرون آبعاشقان را روح نبود گر نباشی یارشانعاشقان را روح نبود گر نباشی یارشان..دارم هوای عاشقی، ای یار زودا بیادارم هوای عاشقی، ای یار زودا بیا..گئتمه گئتمه گَل گوزل یارگئتمه گئتمه گَل گوزلگئتمه گئتمه گَل گوزل یارگئتمه گئتمه گَل گوزل..

نظرات