دانلود آهنگ گروه پالت – مثلث

گروه پالت – مثلث
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ گروه پالت به نام مثلث

چشمات مثل مُثلثدسات مثل گندم زارتو ،منِ قلبت همش خونتو ،منِ قلبت یک مَن خونتو چشمات مثل مُثلثس می دَنی؟منِ قلب تو همش خُونس می دَنی؟منِ قلب تو یک مَن خُونس می دَنممنِ قلب تو همش خُونس می دَنی؟چشمات مثل مُثلثدسات مثل گندم زارتو ،منِ قلبت همش خونتو ،منِ قلبت یک مَن خونتو چشمات مثل مُثلثس می دَنی؟منِ قلب تو همش خُونس می دَنی؟منِ قلب تو یک مَن خُونس می دَنممنِ قلب تو همش خُونس می دَنی؟چشات مهتابقلبت خونصدات چیک چیک باروننگات گرمای آفتابصُبحت باغ بهارون

نظرات