دانلود آهنگ گروه پالت – خسرو و شیرین

گروه پالت – خسرو و شیرین
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ گروه پالت به نام خسرو و شیرین

آتشی در سینه دارم جاودانیعمر من مرگی است نامش زندگانیرحمتی کن کز غمت جان می سپارمبیش از اینم طاقت هجران ندارمکی نهی بر سرم پای ای پری از وفاداریشد تمام اشک من بس در غمت کرده ام زاریگرچه ناز دلبران دل تازه داردناز هم بر دل من اندازه دارد

نظرات