دانلود آهنگ مهران مدیری – ترانه کو

مهران مدیری – ترانه کو
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ مهران مدیری به نام ترانه کو

پنجره های بی رمق

ترانه های بی صدا

رختی از کهنگی سالهای دور

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

یه وجب شعر و غزل

یه گلو صدای ناب

تن من تشنه ی خواب

تشنه ی خواب

یه اتاق پر غزل

یه ردیف از جنس نور

حسرت ساده ی من

یه ترانه ی درست

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

تو مرگ این همه واژه

تعمید کن ترانه را

تعمید کن ترانه را

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

ترانه کو؟ ترانه کو؟

حرفای عاشقانه کو؟

نظرات