دانلود آهنگ مانی رهنما – دوست دارم

مانی رهنما – دوست دارم
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ مانی رهنما به نام دوست دارم

جایی که.نزدیک توام دور از تموم غصه هاستهوامو تازه میکنه هر نفسی که بین ماستجایی که نزدیک توام خوشبختی دورو ورمهحس میکنم کنار تو یه دنیا پشت سرمهمن دوست دارم دوست دارم دوست دارم تا همیشهمن دوست دارم دوست دارم دوست دارم این حس من عوض نمیشهاین حس من عوض نمیشهصورت ماه تو شبا چراغ خواب من میشهعقربه ها نیستنو وقت عاشق شدن میشهمن دوست دارم دوست دارم دوست دارم تا همیشهمن دوست دارم دوست دارم دوست دارم این حس من عوض نمیشه…

نظرات