دانلود آهنگ فریدون آسرایی – یاد تو می‌افتم

فریدون آسرایی – یاد تو می‌افتم
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ فریدون آسرایی به نام یاد تو می‌افتم

وقتی کسی میره بارون که میگیرهوقتی نمیخندم دل که نمیبندمهر خوابی می بینمآخر که می شینم

یاد تو می افتم

هرجا تو هر حالی یاد تو می افتمپُر میشم از خالی یاد تو می افتمهر روز و هر سالی یاد تو می افتمهرجا تو هر حالی

یاد تو می افتم

عکست که رو میزه اشکام که میریزهتو جمع و تو خلوت هر لحظه هر ساعتتن خسته و دلتنگ من با همین آهنگ

یاد تو می افتمیاد تو میوفتم

هرجا تو هر حالی یاد تو می افتمپُر میشم از خالی یاد تو می افتمهر روز و هر سالی یاد تو می افتمهرجا تو هر حالی

یاد تو می افتم

وقتی غروب میشه چشمام که ابری شهوقتی هوا صافه هرجا تو هر کافهوقتی که داغونم هر شعری میخونم

یاد تو می افتم

نظرات