دانلود آهنگ رضا یزدانی – ما

رضا یزدانی – ما
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ رضا یزدانی به نام ما

منو تو شبیه بندریمو فانوسمنو تو مثه کلیساییمو ناقوسمنو تو شبیه جاشو و لنجیممنو تو مثه فلزی و بیم و گنجیممنو تو شبیه سیگاریمو فندکما مثه بچه ایمو عشق عروسکمنو تو شبیه قهوه ایمو کافهما مثه فوتبالیمو وقت اضافهمنو تو شبیه توریستیمو ویزامثه لبخند روی عکس مونالیزاما شبیه برج ایفلیمو پاریسما شبیه بانکیمو باجه ی واریزمنو شبیه برجیمو آسانسورمنو تو مثه اشایریمو چادرمنو تو شبیه ماشینیمو زاپاسمنو تو شبیه مروارید و غواصمنو تو بدون هم معنا نداریمما باهم باشیم موندگاریممنو تو بدون هم معنا نداریمما باهم باشیم موندگاریم

منو تو شبیه پوستریمو دیوارمنو تو شبیه داروییمو بیمارما شبیه امتحانو استرسیممنو تو شبیه به گیتاریم با سیممنو تو شبیه تاریکی و ترسیممنو تو مثه معلمیمو درسیممنو تو شبیه دلقکیمو لبخندمنو تو شبیه به پلیسو دستبندمنو تو شبیه فواره ایمو حوضما مثه ویروسیمو محیط ویندوزمنو تو شبیه به آتیشو دودیممثه شوالیه و کلاه خودیمنو تو شبیه مانکنیمو بوتیکمنو تو شبیه تهرانو ترافیکمنو تو شبیه کوپه و قطاریمما مثه سفره ی هفت سینو بهاریممنو تو بدون هم معنا نداریمما باهم باشیم موندگاریممنو تو بدون هم معنا نداریمما باهم باشیم موندگاریم

نظرات