دانلود آهنگ رضا یزدانی – پله برقی

رضا یزدانی – پله برقی
16 اکتبر 2018 بدون نظر

ترانه آهنگ رضا یزدانی به نام پله برقی

از رو پُل هوایی رد میشم دریا کنار اون اتوبانهانگار داره خواب میبینه که مسته و این شهر دیوانهپایین الان اوج ترافیکه میگن هوا خیلی بده امروزمن بیخیال این هوا میشم رد میشم از این ماجرا هر روز

از رو پُل هوایی ماشینا اندازه ی اسباب بازینراننده ها به گپ زدن یا بحث با یه پلیس خسته راضینتو کوچه های طرح مار پله برج ها شبیه منچ میموننهی میرسن بالا و بالاتر بار مارها آواز میخونن

این فکر های لا اوبالی رو دریای مواج خیالی روقایق سواری تو اتوبانو بحران احتمالی رومیپاشمش روی چراغ قرمز رد میشم از سد پلیس راهمن پله برقی میشم از تهران تا یه جزیره رو کره ی ماهاین فکر های لا اوبالی رو دریای مواج خیالی روقایق سواری تو اتوبانو بحران احتمالی رومیپاشمش روی چراغ قرمز رد میشم از سد پلیس راهمن پله برقی میشم از تهران تا یه جزیره رو کره ی ماه

بارون میاد تو میدون اصلی گُل با هلزون عکس میگیرهیه گله آهو رد میشن از باد با رنگ های روشن و تیرههر روز پا رو میزنم اینجا رو بستر سیمانی سرسختمرغای دریایی میان سمتت سمت همین دیوونه ی خوشبخت

سیگار من مه میشه روی پُل تصویرها تو مه فرو میرندریا رو پوست شهر خوابیده گنجشک ها یکهو اوج میگیرنقایق سواری توی رویاها اسم تو روی صفحه ی گوشیمنو نجاتم میده از بحران از روزهای تلخ خاموشیاین فکر های لا اوبالی رو دریای مواج خیالی روقایق سواری تو اتوبانو بحران احتمالی رومیپاشمش روی چراغ قرمز رد میشم از سد پلیس راهمن پله برقی میشم از تهران تا یه جزیره رو کره ی ماهاین فکر های لا اوبالی رو دریای مواج خیالی روقایق سواری تو اتوبانو بحران احتمالی رومیپاشمش روی چراغ قرمز رد میشم از سد پلیس راهمن پله برقی میشم از تهران تا یه جزیره رو کره ی ماه

نظرات